Kształcenie zawodowe bez granic – projekt POWER

Projekt nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024650

pt: ,, Kształcenie zawodowe bez granic – zagraniczny trening zawodowy szansą i przygodą zawodową” do projektu ,,Kształcenie zawodowe bez granic – zagraniczny trening zawodowy szansą i przygodą zawodową” o numerze POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024650 w ramach projektu realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

skierowany do uczniów klasy II i III Technikum Budowlanego przy Zespole Szkół Budowlanych w Poznaniu

PROJEKT ERASMUS+ POWER – Wyjazd pierwszej grupy uczniów ZSB do Frankfurtu nad Odrą

GaleriaW dniach 05 – 18.03.2017 grupa 16 uczniów Technikum Budowlanego z klas II-III wraz z 2 opiekunami udała się na staż zagraniczny do Frankfurtu nad Odrą. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej POWER na zasadach projektu Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe, projekt nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024650 ,,Kształcenie zawodowe bez granic – zagraniczny trening zawodowy szansą i przygodą zawodową”.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy stażu uczyli się pod okiem niemieckiego nauczyciela murowania i tynkowania, zadań praktycznych występujących podczas egzaminu praktycznego, tzw. kwalifikacji na koniec klasy trzeciej Technikum Budowlanego. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Każdy uczestnik stażu mógł w sposób praktyczny nauczyć się wiązań murarskich, obrzucania ściany naturalnym tynkiem. Zajęcia były dla wszystkich prawdziwą przygodą i szansą na zdanie w niedalekiej przyszłości egzaminu technicznego, a także szansą na wzbogacenie swoich umiejętności zawodowych i językowych. W sobotę i niedzielę realizowano zaś program kulturowy, w ramach którego uczniowie zwiedzali Berlin i Poczdam. Na koniec stażu w ramach podsumowania uczniowie uzyskali certyfikaty udziału w zajęciach od niemieckiej instytucji Zakładu Promowania Kształcenia Ponadzakładowego Przemysłu Budowlanego dla Krajów Berlin i Brandenburgia. Była to pierwsza grupa uczestników projektu, którzy udali się na staż zagraniczny ze środków UE. Na przełomie czerwca i lipca 2017 na staż pojedzie druga grupa, licząca również 16 uczniów i 2 opiekunów. Wówczas uczestnikami będą uczniowie II i III klasy Technikum Architektury Krajobrazu, którzy będą uczyć się układania ścieżek, chodników, małych placów z kamienia naturalnego i betonowego oraz zakładania oczek wodnych.

Staż w Hennickendorf w ramach projektu Erasmus+

Uczniowie ZSZ w zawodach mechanik i elektromechanik z klas I i II podczas pierwszego tygodnia nauki w Hennickendorf w Centrum Kształcenia Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą poznawali tajniki spawania metodą MAG.

Uczniowie w sposób praktyczny uczyli się wszystkich możliwych rodzajów spawania w tej metodzie. Metoda gazowego spawania gazem mieszanym jest powszechnie stosowana w diagnostyce pojazdowej i możliwych naprawach. Stąd nauka spawalnictwa MAG jest powszechnie stosowana także dla niemieckich uczniów w zawodach powiązanych z mechaniką, elektromechaniką, blacharstwem, czy lakiernictwem.

Nasi uczniowie uczyli się przez tydzień dokładnie tak, jak niemieccy uczniowie i tak samo byli oceniani, jak ich niemieccy koledzy. W piątek na koniec zajęć i pierwszego cyklu kształcenia nasi uczniowie zdawali egzamin pisemny i praktyczny. Wszyscy zdali swój egzamin, a najgorsza ocena to dostateczny.

W sobotę i niedzielę nasi uczniowie zwiedzali Berlin, będąc w takich miejscach jak Muzeum Motocykli NRD, Muzeum Historii NRD, czy Muzeum Egipskie.

W II tygodniu pobytu w Ośrodku Szkoleniowym w Hennickendorf należącym do Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie uczniowie naszej szkoły spędzili w hali mechanicznej. Zajęcia prowadzone przez niemieckiego nauczyciela Pana Sellina związane były przede wszystkim z budową silnika benzynowego OTTO. Nasi uczniowie mieli możliwość rozbierania i składania silników, badania tłoków i cylindrów, a także uczyli się regulacji zaworów. Uczniowie pracowali w parach. Każda z par musiała rozebrać i złożyć w ciągu 5 dni minimum 4 silniki, poza tym dokonać pomiary, wykonać szczegółową notatkę z przeprowadzonych badań, ponadto sprawdzić wartości z systemu komputerowego BOSCH dla danego silnika. W piątek uczniowie nasi kończąc II tydzień zajęć na stażu zdawali egzamin. Wszyscy ten egzamin zdali.

W dni wolne, sobotę i niedzielę stażyści ZSB udali się wraz z opiekunami na wycieczki do Poczdamu i Berlina. Wycieczki prowadził pan Maciej Jóźwiak. Uczniowie zwiedzili między innymi Pałac Cecilienhof w Poczdamie, Stadion Olimpijski w Berlinie, czy Classic Remise, słynny garaż Berliński z luksusowymi, bardzo drogimi samochodami. Szczególnie Classic Remise wywarło na naszych uczniach szczególne wrażenie, gdy mogli zetknąć się z samochodami wartymi niejednokrotnie kilka milionów złotych.

Projekt FAKRO w Nowym Sączu

W dniach 19-23.10.2015 odbył się II etap projektu FAKRO. Tym razem polscy uczniowie dekarstwa z ZSZ ZSB i niemieccy uczniowie ÜAZ Frankfurt nad Odrą w zawodzie technolog robót wykończeniowych spędzili 5 dni w fabryce FAKRO w Nowym Sączu.

W ramach tej części projektu uczniowie uczyli się zakładania dodatków do okien dachowych, takich jak rolety elektryczne, solarne, a także poznali produkcję okien dachowych. Uczniowie spotkali się także z właścicielem Fabryki FAKRO panem Ryszardem Florkiem. Dział szkoleń fabryki FAKRO w osobach pan Paweł Kołboń i Piotr Michalik zorganizował dla uczniów w ramach programu kulturowego wycieczki do Kopalni Soli Wieliczka oraz do Krakowa. Projekt został dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM/DPJW) z siedzibą w Poczdamie.

Staż w Niemczech szansą na podwyższenie umiejętności budowlanych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego Projekt nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38296 pt. ,,Staż w Niemczech szansą na podwyższenie umiejętności budowlanych i kluczem do wzrostu mobilności na rynku pracy w zjednoczonej Europie”. REALIZACJA PROJEKTU LEONARDO DA VINCI DLA TECHNIKUM BUDOWLANEGO ZSB. W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu realizował projekt Leonardo da Vinci pt. ,,Staż w Niemczech szansą na podwyższenie umiejętności budowlanych i kluczem do wzrostu mobilności na rynku pracy w zjednoczonej Europie” ( nr projektu ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38296).

Projekt ten był finansowany przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji / FRSE z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego/ ESF na łączną kwotę 32.842 Euro po przeliczeniu 135.332,03 Zł. Projekt był realizowany w ZSB od 01.09.2013 do 31.08.2014. Podczas trwania projektu 16 uczniów Technikum Budowlanego klas trzecich brało udział w zajęciach teoretycznych przygotowawczych zawodowych z zakresu wiązań murarskich oraz brukarskich, instruktażu BHP, zajęciach języka niemieckiego zawodowego i przygotowaniu kulturoznawczym. Zajęcia te odbywały się w godzinach pozalekcyjnych popołudniami i wieczorami w ZSB.

Najważniejszym elementem projektu był staż odbywany w Zakładzie Promowania Kształcenia Ponadzakładowego Przemysłu Budowlanego dla Krajów Federalnych Berlin i Brandenburgia we Frankfurcie nad Odrą. Staż ten trwał trzy tygodnie od 26.01 do 15.02.2014. Podczas stażu uczniowie Technikum Budowlanego uczyli się w praktyce układania bruku z kostki granitowej metodą szeregową, pasem pod kątem 30 i 45 stopni, łuską. Do praktycznej nauki zastosowano kamień mozaikowy, kamień mały i duży granitowy. Wielką atrakcją koniec pierwszego tygodnia nauki było układanie zdobników w bruku i łączenie kamienia granitowego z bazaltem i kostką cementową. W drugim i trzecim tygodniu kształcenia praktycznego uczniowie uczyli się murować wszystkimi typami wiązań murarskich. Ponadto murowali sklepienia, łuki, słupy i kolumny. W ramach zajęć kulturoznawczych uczniowie Technikum Budowlanego wzięli udział w 5 wycieczkach. Byli 3 razy w Berlinie, jeden raz w Poczdamie i jeden raz zwiedzali Frankfurt nad Odrą. Największą atrakcją było zwiedzanie i oprowadzenie naszych uczniów po parlamencie niemieckim, zwanym Bundestag, a wcześniej Reichstag. Wszystkie formy projektu łącznie z całkowitym przygotowaniem (zakupem odzieży roboczej, zakupem materiałów piśmienniczych, podręczników i słowników), z pobytem w Niemczech (nauką, noclegiem wyżywieniem), a także wycieczkami, wejściami do muzeów zostały opłacone ze środków projektu FRSE KL ESF. Uczniowie otrzymali także kieszonkowe w wysokości 163 Euro. Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali na zakończenie projektu dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności: od niemieckiej instytucji przyjmującej certyfikat ukończenia stażu w językach: niemieckim, angielskim i polskim. Dodatkowo po ukończeniu kursów przygotowawczych uczniowie otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu języka niemieckiego zawodowego na poziomie A2/B1 oraz kursu kulturoznawczego o Berlinie i Brandenburgii, kolejne zaświadczenie to potwierdzenie odbycia kursu zawodowego o elementach murarskich i brukarskich, a także potwierdzenie ukończenia instruktażu BHP. Bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym nabyte umiejętności przez uczniów jest Europaszport Mobilność. Dokument ten otrzymali uczniowie z FRSE Krajowego Centrum Europass Mobilność w Warszawie. Dokument ten został wystawiony w języku polskim i niemieckim i jest potwierdzeniem nabytych umiejętności ze stażu. W projekcie tym wzięli udział uczniowie z klasy 3 A TB: Paulina Jaworska, Marta Wyrwa, Patryk Wysocki, Daniel Karczmarek, Grzegorz Kościelniak, Justyna Gielnik, Natalia Nosek, Tomasz Karczmarek, Jan Gajewski Kamila Marciniak, Jakub Musielak, Piotr Budny, Adam Budner oraz z klasy 3 B TB Daria Pelc, Patryk Banaszak, Jakub Dzikowski. Z ramienia ZSB koordynatorami projektu byli: Henryk Sobkowiak i Maciej Jóźwiak, nauczycielami zajęć przygotowawczych: Krzysztof Stachowiak, Henryk Sobkowiak i Maciej Jóźwiak. Ostatecznie nad poprawnością dokumentacji i rozliczenia projektu czuwali: Pan Dyrektor ZSB Arkadiusz Dratwa oraz Ludomira Rak i Maciej Jóźwiak.

Zespół Szkół Budowlanych wyraża ogromną wdzięczność FRSE KL ESF za dofinansowanie projektu i ze względu na ogromne zainteresowanie uczniów, którym stwarza się możliwość nabywania dodatkowych umiejętności i doświadczeń, w tym również zagranicznych zapowiada składanie wniosków do FRSE na realizację w kolejnych latach następnych projektów udziałem środków UE.

Praktyki w Niemczech kluczem do sukcesu

W dniach 10.11.-30.11.2013 grupa 16 uczniów ZSZ z 2-3 klas mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych uczestniczą w projekcie UE Leonardo da Vinci i na stażu w Hennickendorf/Niemcy. Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą pt.,,Praktyki w Niemczech kluczem do sukcesu" - LdV nr 2013-1-PL1-LEO01-37866.

Uczniowie w ramach stażu odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia w Hennickendorf, które należy do Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą. W ramach zajęć uczniowie uczą się spawać metodą MAG i dokonują diagnozy silników OTTO i DIESEL systemem Bosch. W ramach programu kulturowego uczniowie zwiedzają Berlin i Poczdam.

W ramach odbytych zajęć uczniowie otrzymają certyfikaty i zaświadczenia za odbyte zajęcia oraz dokument potwierdzający nabyte umiejętności Europass Mobility.

Projekt Leonardo da Vinci ”Praktyki w Niemczech kluczem do sukcesu”

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu otrzymała dotację z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu nr 2013-1-PL1-LEO01-37866 pt: ”Praktyki w Niemczech kluczem do sukcesu”, który zostanie przeprowadzony we współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych w Poznaniu.

Projekt dotyczy realizacji pięciu 3-tygodniowych staży dla 16-osobowych grup młodzieży uczącej się w II i III klasach szkół zawodowych w zawodach mechanik i elektromechanik pojazdowy.

Uczniowie mechaniki i elektromechaniki pojazdowej z ZSB w Poznaniu zrealizują dwa staże w terminach 10-30.11.2013 oraz 09-29.11.2014 w Centrum Kształcenia w Hennickendorf należącym do Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą Region Brandenburgia Wschodnia.

Dzięki realizacji niniejszego projektu polscy uczniowie:

  • skorzystają z potencjału technicznego niemieckiego centrum kształcenia;
  • pogłębią znacznie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz staną się fachowcami lepiej przygotowanymi do wykonywania zawodu;
  • poprawią umiejętności językowe i interkulturowe;
  • będą lepiej przygotowani do egzaminu czeladniczego.

Uzyskany na zakończenie dokument „Europass Mobilność” ułatwi znalezienie zatrudnienia. Realizacja projektu wpłynie także na poprawę współpracy instytucjonalnej organizacji partnerskich i kontynuację wspólnych przedsięwzięć.

Autorami projektu są: Pani Bogumiła Frąckowiak i Pani Anna Borowiak (WIR) Osobami do kontaktu i opiekunami z ramienia ZSB są: Henryk Sobkowiak Sobkowiak, Maciej Jóźwiak. Nad całością projektu pieczę sprawują: Pan Dyrektor Tomasz Wika (WIR) i Pan Dyrektor Arkadiusz Dratwa (ZSB).

Projekt Leonardo da Vinci "Projekty Mobilności"

GaleriaW dniach 03.02.2013 – 23.02.2013 grupa 16 uczennic ZSB z klas 3 A TAK i 3 B TAK udała się do Frankfurtu nad Odrą, by odbyć w Centrum Kształcenia ÜAZ Zakładu Promowania Kształcenia Ponadzakładowego Przemysłu Budowlanego dla Krajów Berlin i Brandenburgia swój 3 tygodniowy staż w ramach projektu unijnego Leonardo da Vinci "Projekty Mobilności" pt. ,,Elementy architektury ogrodowej wzbogacające krajobraz” dofinansowany przez Narodową Agencję Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji / FRSE przy Ministerstwie Edukacji w Warszawie w kwocie 32.842 Euro.

Projekt został zakwalifikowany do realizacji pod numerem 2012-1-PL1-LEO01-27896. Projekt na wniosek Dyrektora ZSB Arkadiusza Dratwy autorstwa nauczyciela języka niemieckiego Macieja Jóźwiaka i przy współpracy panów: Pawła Frąckowiaka i Henryka Sobkowiaka został skierowany wyłącznie dla dziewcząt z klas trzecich Technikum Architektury Krajobrazu celem podwyższenia umiejętności technicznych i zawodowych, uzupełnienia wiedzy i pozyskania praktycznych kompetencji potrzebnych do wykonania prac w brukarstwie i drewnie.

W ramach projektu uczennice odbyły najpierw zajęcia przygotowawcze: 15 godzin zajęć zawodowych z panem Pawłem Frąckowiakiem, 10 godzin z zakresu ochrony i higieny pracy z Panem Henrykiem Sobkowiakiem oraz 10 godzin języka niemieckiego i 6 godzin kulturoznawczych z panem Maciejem Jóźwiakiem. Uczennice także w trakcie stażu odbyły 30 godzinny kurs języka niemieckiego z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu.

Zajęcia praktyczne odbywały się od godziny 7:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. W tym czasie uczestniczki stażu uczyły się zastosowania różnych rodzajów kamieni do budowy ścieżek utwardzonych, placów, czy powierzchni utwardzonych z granitu pod altany i pawilony ogrodowe. Uczennice Technikum Architektury Krajobrazu budowały także oczko wodne. W ostatnim tygodniu zajęć praktycznych program zajęć obejmował budowę elementów drewnianych w architekturze ogrodowej, takich jak kwietniki i pergole. Oprócz zajęć w doskonale wyposażonych halach treningowych uczestniczki stażu odbywały także szereg wycieczek tematycznych.

W ramach kształcenia uczennice naszej szkoły były: w Ogrodach Świata ,,Gärten der Welt” i w Parku Britzer ,, Britzer-Park” w Berlinie , a także w barokowych ogrodach zespołu klasztornego w Neuzelle. Także pobyt na Tropical Islands poświęcony był nie tylko relaksowi i wypoczynkowi, ale także zapoznaniu się z założeniami i elementami wzbogacającymi park tropikalny.

Program kulturowy obejmował trzy wycieczki do Berlina i jedną do Poczdamu. W Berlinie uczennice zwiedziły muzea na Wyspie Muzeów, Muzeum NRD, Muzeum Techniki, były na Wieży Telewizyjnej, zapoznały się ciekawostkami Berlina Wschodniego i Zachodniego, historią Muru Berlińskiego z przejściem na Check-Point-Charlie. Ponadto spróbowały Berlińskiej kiełbaski tzw. Berliner Würstchen, która okazała się dla wszystkich smakołykiem. W Poczdamie dziewczyny zwiedzały Muzeum Filmowe,Dzielnicę Holenderską, Cecilienhof, Aleksandrowkę, Cecilienhof i Bramy Poczdamu: Nauner , Jäger- i Brandenburger Tor.

Uczestniczki stażu otrzymały na zakończenie stażu certyfikaty w trzech językach niemieckiej instytucji przyjmującej, certyfikat kursu językowego, a po powrocie do Polski otrzymają także Europass Mobilność.

Projekt dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu

W pierwszym tygodniu listopada 2012 w naszej Szkole rozpoczęto prowadzić zajęcia dla uczennic 3 A i 3 B Technikum Architektury Krajobrazu w projekcie: ,,Elementy architektury krajobrazu wzbogacające krajobraz” finansowanym ze środków unijnych przez Narodową Agencję Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji/ FRSE z siedzibą w Warszawie. W projekcie i stażu we Frankfurcie nad Odrą, który odbędzie się w dniach 03.02 -23.02.2013 weźmie udział 16 uczennic klas trzecich.

Obecnie w zajęciach przygotowawczych z języka niemieckiego, zajęciach kulturoznawczych i zawodowych, a także zajęciach BHP bierze udział 20 uczennic, które zostały wstępnie zakwalifikowane do stażu w Niemczech. Po odbyciu wszystkich zajęć przygotowawczych zostanie dokonany 17 grudnia 2012 ostateczny wybór 16 uczestników stażu.

W ramach stażu w Niemczech uczennice uczyć się będą praktycznego zakładania oczka wodnego, a także budować będą elementy drewniane z cegły klinkerowej w ogrodzie. W ramach programu kulturowego zwiedzą Berlin i Poczdam.

Po odbyciu stażu uczennice otrzymają certyfikaty niemieckiej instytucji szkoleniowej, certyfikaty kursu językowego oraz Europaszporty Mobilność/ Europass Mobility.

Staż zagraniczny w Niemczech szansą na lepszą przyszłość

W dniach 07.10 – 27.10.2012 grupa 16 uczniów ZSZ przy ZSB wzięła udział w stażu zagranicznym w Hennickendorf w ramach projektu Leonardo da Vinci nr 2011-1-PL1-LEO01-19174 pt. ,,Staż zagraniczny w Niemczech szansą na lepszą przyszłość”. Projekt został w pełni sfinansowany przez Narodową Agencję Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie dzięki środkom unijnym. Projektem zarządza Wielkopolska Izba Rzemieślnicza. Staż w Niemczech dotyczył: spawania metodą MAG w cienkiej blasze, badania silników benzynowych i wysokoprężnych za pomocą diagnozy komputerowej BOSCH oraz badania systemów wtrysków.

W ramach działań projektowych uczniowie naszej Szkoły wzięli także udział w kursie zawodowym języka niemieckiego. Podczas pobytu w Niemczech nasi uczniowie odbyli również wycieczki do Berlina i Poczdamu. Uczestnicy projektu to: z klasy 3 B MPS: Mateusz Bilecki, Łukasz Gielnik, Mateusz Janur, Dawid Jutkowiak, Beniamin Pelczyk i Kamil Sworek, z klasy 2 A ELMECH : Maciej Bździak, Tomasz Krym i Damian Leszyński, z klasy 3 B ELMECH: Jarosłąw Janiszewski, Mateusz Łeszyk, Przemysłąw Małolepszy, Łukasz Mikulski i Filip Rogaliński oraz z klasy 2 B ELMECH: Jarosław Wiciak i z 3 A ELMECH: Rafał Weis.

Za koordynację projektu z ramienia ZSB odpowiedzialni byli: Dyrektor ZSB Pan Arkadiusz Dratwa oraz Panowie: Henryk Sobkowiak i Maciej Jóźwiak.

Zabudowa tablicy informacyjnej ZSB

W dniach 27.06.- 03.07.2011 w Brandenburgu nad Hawelą oraz 25.09-02.10.2011 przy Zespole Szkół Budowlanych odbył się polsko niemiecki projekt zabudowy betonowej tablicy reklamowej ZSB znajdującej się przed budynkiem szkoły . W projekcie wzięło udział 6 niemieckich uczniów reprezentujących Zakład Promowania Kształcenia Ponadzakładowego Przemysłu Budowlanego dla Krajów Berlin i Brandenburgia, Centrum Kształcenia ÜAZ Brandenburg nad Hawelą i Friesack: Julia Stenge, Daniel Hehnel, Rene Naumann, Pascal Tronnin, Alexander Ortenburger, Patryk Zander oraz ich opiekunowie: Peter Zurek (instruktor stolarstwa i ciesielstwa) oraz Manfred Willuhn (pedagog ).

Naszą Szkołę reprezentowali: Katarzyna Woźna i Natalia Górniak z klasy 2 A TB, Piotr Górny, Krzysztof Wojkiewicz, Marcin Nawrocki z klasy 2 B TRW oraz Patryk Konieczny z klasy 3 A TRW.

Koordynatorami projektu z ramienia ZSB byli: Henryk Sobkowiak, Maciej Jóźwiak. Pan Krzysztof Stachowiak przygotował projekt nowej zabudowy tablicy z imitacją muru pruskiego.

Za całość projektu odpowiadali: Dyrektor Arkadiusz Dratwa (ZSB) oraz Martin Brack (Dyrektor ÜAZ Brandenburg/H. – Friesack) i Werner Lange (Kierownik Szkolenia praktycznego ÜAZ Brandenburg/ H.- Friesack)

W ramach pierwszej fazy projektu w Brandenburgu nad Hawelą uczniowie zajmowali się pod okiem instruktora i opiekunów obróbką drewna, jego docinaniem, szlifowaniem, dosłownie przygotowaniem konstrukcji drewnianej muru pruskiego i zadaszenia.

Druga część projektu w Poznaniu polegała na pokryciu drewna konstrukcyjnego bejcą, przytwierdzeniu go do betonowej ściany tablicy. Następnie uczniowie przytwierdzili konstrukcję dachu i zadaszenie, następnie wypełnili pola szachulca styropianem. Ostatnią czynnością było położenie tynku mineralnego ,,baranka” oraz płytek klinkierowych.

Projekt wsparły firmy: PRE-BUD S.C. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Pana Henryka Gubernata oraz ROM-BUD Firma Remontowo Budowlano Handlowa Pana Romana Pasonia.

W ramach programu kulturowego polscy i niemieccy uczniowie zwiedzili Brandenburg nad Hawelą i Poczdam oraz Stare Miasto Poznań, a także spędzili swój czas w Centrum Fitnessu Olymp, na kręgielni w Poznań Plaza. Jedną z największych atrakcji było zwiedzenie produkcji piwa w Kampanii Piwowarskiej w Poznaniu.

Polska część projektu uzyskała wsparcie finansowe Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM / DPJW w wysokości 3.900 zł.

Projekt Goodwill Aktion w Poczdamie

W dniach 04.09-16.09.2011 nasza szkoła, Zespół Szkół Budowlanych uczestniczyła w projekcie odnowy historycznej ulicy Zimmerstraβe w Poczdamie, położonej wzdłuż kompleksu pałacowego Sansouci, około 200m od Bramy Brandenburskiej. W założeniu projektowym było ułożenie 92 m2 dużego kamienia brukarskiego na ulicy w systemie szeregowym na przekładkę, oraz 14 m2 z małego kamienia granitowego (jeden z wjazdów do szpitala Josefs Krankenhaus) i 39 m2 mozaiki kamieniarskiej tzw. kamienia Bernburskiego w systemie pasowym pod kątem 30 stopni.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu: Urzędu Miejskiego Miasta Poczdam, Forum Kamieniarskiego i Brukarskiego Kraju Federalnego Brandenburgii i Berlina oraz Firmy Westbau GmbH.

W projekcie wzięło udział 23 uczniów z 3 krajów: Centrum Kształcenia Brukarstwa i Kamieniarstwa w Alpnach (Szwajcaria), Zakład Wspierania Ponadzakładowego Branży Przemysłu Budowlanego Krajów Federalnych Berlin i Brandeburgia (Zakłady niemieckie: Brandenburg nad Hawelą i Friesack), a także nasza Szkoła.

Naszą Szkołę reprezentowali: Wojciech Lupka ( kl. IV C TAK), Adrian Dawiec (kl. IV B TB), Patryk Konieczny ( III A TRW).

Oprócz prac projektowych nasi uczniowie zwiedzili także Berlin i Poczdam, a także miasto Brandenburg nad Hawelą.

W uroczystym zakończeniu projektu udział wzięli: Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Pan mgr inż. Arkadiusz Dratwa, Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSB Pan Henryk Sobkowiak oraz Pan Dr Zenon Kierczyński i Dr Andrzej Boruszak (Zarząd Wielkopolskiej Izby Budownictwa).

Staż zagraniczny w Niemczech szansą na lepszą przyszłość

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu otrzymała dotację z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu nr 2011-1-PL1-LEO01-19174 pt: ”Staż zagraniczny w Niemczech szansą na lepszą przyszłość”, który zostanie przeprowadzony we współpracy z Zespołem Szkół Odzieżowych w Poznaniu (ZSO) oraz z Zespołem Szkół Budowlanych w Poznaniu (ZSB).

Projekt dotyczy realizacji czterech 3-tygodniowych staży dla 16-osobowych grup młodzieży uczącej się w II i III klasach szkół zawodowych w zawodach fryzjer oraz mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Staże dla uczniów fryzjerstwa odbędą się w terminach 03-23.06.2012 r. oraz 05-25.05.2013 r. w Centrum Kształcenia w Götz należącym do Izby Rzemieślniczej w Poczdamie.

Natomiast uczniowie mechaniki i elektromechaniki pojazdowej zrealizują staże w terminach 02-22.10.2011 oraz 07-27.10.2012 w Centrum Kształcenia w Hennickendorf należącym do Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą Region Brandenburgia Wschodnia.

Dzięki realizacji niniejszego projektu polscy uczniowie:

- skorzystają z potencjału technicznego niemieckiego centrum kształcenia,
- pogłębią znacznie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz staną się fachowcami lepiej przygotowanymi do wykonywania zawodu,
- poprawią umiejętności językowe i interkulturowe,
- będą lepiej przygotowani do egzaminu czeladniczego.

Uzyskany na zakończenie dokument „Europass Mobilność” ułatwi znalezienie zatrudnienia. Realizacja projektu wpłynie także na poprawę współpracy instytucjonalnej organizacji partnerskich i kontynuację wspólnych przedsięwzięć.

Uczniów zainteresowanych udziałem w stażu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do koordynatora projektu z ramienia:

- ZSB Pana Macieja Jóźwiaka,

- ZSO Pani Anny Podlewskiej w terminie do dnia 17.06.2011 r.

Międzynarodowy projekt stolarsko-ciesielski

GaleriaW dniach 19.09 – 26.09.2010 na terenie ZSB przebywała grupa 6 uczniów z Friesack wraz z ich instruktorem Lutzem Frömmrichem i pedagogiem Marion Müller.

Uczniowie w zawodach: stolarz, stolarz przemysłowy oraz cieśla uczestniczyli w drugiej części międzynarodowego projektu stolarsko-ciesielskiego (pierwsza część odbyła się we Friesack w dniach 20.06.-27.06.2010).

Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie ZSZ w zawodzie: technolog robót wykończeniowych. Głównym celem projektu było wykonanie dwóch drewnianych altan służących uczniom naszej Szkoły do zajęć plenerowych.

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji: Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM/DPJW).

Polsko-Niemiecki projekt we Friesack

GaleriaW dniach 20.06 – 27.06.2010 grupa 6 uczniów klas pierwszych i drugiej ZSZ w zawodzie technolog robót wykończeniowych uczestniczyli w pierwszej części międzynarodowego projektu wraz z szóstką uczniów niemieckich w Zakładzie Kształcenia Ponadzawodowego Branży Budownictwa dla krajów Berlin i Brandenburgia we Friesack. W ciągu tygodnia prac projektowych uczniowie wykonywali dwie altany ogrodowe, tzw. siedziska ogrodowe, które we wrześniu zostaną przetransportowane na teren ZSB i tutaj też przez obydwie grupy młodzieży złożone.

W wolnym czasie uczniowie zwiedzali wspólnie Poczdam, a także brali udział w rozgrywkach sportowych. Niestety polska drużyna przegrała mecz piłki nożnej z drużyną Niemiec ( wynik: 10:9)

W weekend uczniowie ZSB zwiedzali także miasta Hamburg i Lubekę oraz kurort nad Morzem Bałtyckim Boltenhagen, gdzie kilku naszych uczniów skorzystało z kąpieli w morzu.

Uczestnicy polskiej grupy: Andrzej Wilhelm, Jakub Krzysztofiak, Jakub Babiński, Damian Barnaś, Wojciech Drobny, Łukasz Fornalczyk. Opiekunowie: Henryk Sobkowiak i Maciej Jóźwiak

© 2017 Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd