Dualne kształcenie zawodowe w Niemczech i Polsce szansą na lepszą, bardziej innowacyjną Europę

Galeria25+ „Dualne kształcenie zawodowe w Niemczech i Polsce szansą na lepszą, bardziej innowacyjną Europę – wizyta studyjna”

Organizatorzy:
• Wielkopolska Izba Budownictwa,
• Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego,
• Zakład Promocji Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii.

4 – 5 października br. Wizyta współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Uczestnicy:
• przedstawiciele firm członkowskich,
• przedstawiciele Izby Rzemieślniczej,
• nauczyciele z ZSB im. Rogera Sławskiego i innych szkół,
• przedstawiciele Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu i w Kaliszu.

Wizyta w trzech miejscach:
1. Frankfurt nad Odrą,
2. Brandenburg nad Havelą,
3. Rüdersdorf.

I DZIEŃ- FRANKFURT NAD ODRĄ

Ponadzakładowe Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą:
• prezentacja systemu kształcenia dualnego w Niemczech na przykładzie Ponadzakładowego Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą, jednostki Zakładu Promocji Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii (BFW),
• prelekcja i warsztaty „System dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech” z uwzględnieniem doświadczeń Centrum w zakresie kształcenia młodzieży z różnych krajów, w tym uchodźców, Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą:
• prelekcja i warsztaty „Rola i zadania izb rzemieślniczych w systemie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech” oraz dyskusja na temat rozwiązań systemowych w zakresie systemu kształcenia dualnego i uregulowań prawnych finansowania tego kształcenia, a także doświadczeń z kształceniem zarówno młodzieży z krajów ościennych, jak i też imigrantów,
• rola izb gospodarczych (zarówno tych zrzeszających przedsiębiorstwa budowlane, jak i izb rzemieślniczych) w kształceniu dualnym i w adaptacji zawodowej imigrantów, Ponadzakładowe Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą:
• kolacja z udziałem niemieckich podmiotów kształcenia zawodowego połączona z wymianą doświadczeń, między innymi w poniższym zakresie: o doświadczenia w kształceniu dualnym młodzieży w środowisku międzynarodowym, o niemieckie doświadczenia w kształceniu imigrantów, o przezwyciężanie negatywnych stereotypów w postrzeganiu innych narodowości, o polskie doświadczenia w projektach międzynarodowych.

II DZIEŃ Centrum Kształcenia Zawodowego w Brandenburgu nad Havelą:
• przykład kształcenia dualnego w praktyce, dyskusja nt. rozwiązań systemowych dot. kształcenia dualnego w Niemczech na przykładzie Zakładu Zarządzania Drogami Kraju Związkowego Brandenburgii,
• prezentacja oferty dualnego kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Brandenburgu nad Havelą (przykładowe zawody: operator maszyn budowlanych, specjalista budowy studni jako unikatowy zawód oferowany przez CKZ),
• dyskusja na temat współpracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę kształcenia imigrantów, konieczność uwzględniania różnic kulturowych, a także przezwyciężania barier wpływających na efektywność procesu kształcenia. Rüdersdorf koło Berlina
• wizyta w Parku Muzealnym na terenie kopalni odkrywkowej wapienia – prelekcja „Historia wapienia i cementu” z udziałem burmistrza gminy ,
• podsumowanie i ocena wizyty studyjnej – wyznaczenie dalszych kierunków współpracy pomiędzy Wielkopolską Izbą Budownictwa i ZSB a Ponadzakładowym Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą,
• dyskusja na temat możliwości realizacji wspólnych projektów służących wdrażaniu systemu kształcenia dualnego w Wielkopolsce. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać niemiecki system kształcenia dualnego, a w szczególności takie jego aspekty, jak:
• rozwiązania systemowe regulujące system kształcenia dualnego, w tym system finansowania,
• rola izb gospodarczych (zarówno tych zrzeszających przedsiębiorstwa budowlane, jak i izb rzemieślniczych) w kształceniu dualnym,
• rola firm i rzemieślników w procesie kształcenia dualnego,
• uwarunkowania prawne przynależności podmiotów gospodarczych do izb i wynikające z tego zobowiązania dotyczące kształcenia dualnego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje możliwość zapoznania się przez uczestników wizyty studyjnej tak z bazą do praktycznej nauki zawodu, jak i też bezpośredni kontakt z osobami realizującymi kształcenie dualne. Istotną korzyść dla uczestników wizyty studyjnej stanowi fakt, że mieli oni możliwość poznać niemieckie doświadczenia w zakresie pracy z imigrantami, a z drugiej strony mogli przedstawić polskie doświadczenia z realizacji międzynarodowych projektów kształcenia dualnego młodzieży.

© 2017 Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd