Technikum robót wykończeniowych w budownictwie

Opis zawodu

Technik robót wykończeniowych w budownictwie zajmuje się organizacją i kontrolą robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizacją zadań związanych z montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas robót wykończeniowych. Koordynuje prace związane z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych oraz organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe prowadzone w obiektach budowlanych. Sporządza i kontroluje kosztorysy robót budowlanych.

Technik robot wykończeniowych w budownictwie sporządza zestawienia zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych.

Przedmioty nauczane

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące (języki obce to język angielski i język niemiecki) oraz następujące przedmioty zawodowe:

 • podstawy budownictwa i miernictwa,
 • technologia robót wykończeniowych,
 • kosztorysowanie,
 • pracownia organizacji robót wykończeniowych,
 • pracownia kosztorysowania,
 • wykonywanie robót wykończeniowych.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywanie dokumentacji technicznej,
 • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowe ich stosowanie,
 • wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania oraz remontowania i modernizowania,
 • ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót wykończeniowych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn,
 • organizowanie i kontrolowania robót wykończeniowych,
 • nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych w tym także remontowych i modernizacyjnych.

Kwalifikacje

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych - montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, wykonywanie robót tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarskich, wykonywanie robót okładzinowych. 

BD.21.Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych - organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie, sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Praca

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami. Może także założyć własną firmę.


© 2017 Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd